Utwórz fakturę

FITCENTRUM W.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FITCENTRUM W.M.
PIN 31379401
TIN 2020867871
Data utworzenia 20 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FITCENTRUM W.M.
Tbiliská 15/A
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 857 €
Zysk -37 949 €
Kapitał 306 522 €
Kapitał własny -23 709 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244871165, 0254411815
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 238,965
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 238,215
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,731
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,333
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 46,321
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 549
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,915
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 277,298
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,660
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 36,924
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 36,924
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 5,905
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 175
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -66,715
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -37,949
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 338,958
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 287,345
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,493
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,974
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,576
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233,302
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 49,791
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,857
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,104
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,400
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,353
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 73,890
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 22,510
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,021
C. Usług (účtová grupa 51) 10,981
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,198
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,156
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,024
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -37,033
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -19,008
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 436
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 436
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -436
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -37,469
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -37,949
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379401 TIN: 2020867871
 • Zarejestrowana siedziba: FITCENTRUM W.M., Tbiliská 15/A, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06 20.09.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martin Šrott 6 639 € (100%) Potočná 4 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.02.2015Nové sidlo:
   Tbiliská 15/A Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.09.1994
   03.02.2015Zrušené sidlo:
   Gelnická 34 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1994
   12.01.2004Nové predmety činnosti:
   holičstvo a kaderníctvo
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   upratovacie a čistiace práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   masérske služby
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner a cvičiteľ kulturistiky a fitnes
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1994
   11.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   05.06.2001Noví spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   04.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   26.02.1996Noví spoločníci:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   25.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   20.09.1994Nové obchodné meno:
   FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 34 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii dospelých a deti
   maloobchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava