Utwórz fakturę

Druhý investičný fond C-MIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Druhý investičný fond C-MIT
Stan W likwidacji
PIN 31379443
TIN 2020818437
Data utworzenia 20 wrzesień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Druhý investičný fond C-MIT
Záhradnícka 21
81107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,597
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,597
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 16,597
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 16,597
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,597
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,597
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,597
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,597
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,597
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4207546.tif
Date of updating data: 25.06.2015