Utwórz fakturę

nutricor „“ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.03.2016
Basic information
Nazwa firmy nutricor „“
Stan Zniszczono
PIN 31379460
TIN 2020320247
Data utworzenia 19 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba nutricor „“
Ovsištské námestie 1
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 134 €
Zysk -3 854 €
Kapitał 17 573 €
Kapitał własny -409 892 €
Dane kontaktowe
E-mail info@nutricor.sk
Telefon(y) 0243631664
Nr(y) faksu 0243631665
Date of updating data: 09.03.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,658
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 600
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 461
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,658
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -413,745
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -417,195
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,854
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 415,403
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 415,403
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,107
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 196
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,716
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 412,384
Date of updating data: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,134
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,134
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,167
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 405
C. Usług (účtová grupa 51) 3,331
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 196
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 235
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,033
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,736
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 105
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 105
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -105
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,138
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,716
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,854
Date of updating data: 09.03.2016
 • PIN :31379460 TIN: 2020320247
 • Zarejestrowana siedziba: nutricor „“, Ovsištské námestie 1, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.03.2016Zrušené obchodné meno:
   nutricor s.r.o. „v likvidácii“
   Zrušené sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   23.07.2014Nové obchodné meno:
   nutricor s.r.o. „v likvidácii“
   23.12.2008Nové sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   19.09.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným