Utwórz fakturę

Metalia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Metalia
PIN 31379486
TIN 2020346306
Numer VAT SK2020346306
Data utworzenia 21 wrzesień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Metalia
Pieskovcová 44
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 426 250 €
Zysk 5 770 €
Kapitał 469 436 €
Kapitał własny 296 654 €
Dane kontaktowe
E-mail info@metalia.sk
Telefon(y) 0243636194, 0915772821, 0915772822, 0243636195, 0243636196, 0243636197
Telefon(y) kom. 0908678887, 0915650421, 0915772821, 0915772822
Nr(y) faksu 0243636197
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 417,558
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 416,325
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 146,278
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 146,278
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 215,736
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 206,569
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,569
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,595
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,572
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 54,311
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49,073
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,238
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,233
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,233
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 417,558
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,425
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,776
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,776
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 150,601
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 150,601
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,770
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,133
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 273
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 273
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 114,540
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 93,142
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,142
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 769
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,869
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,971
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,185
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 604
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 320
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 424,566
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 426,250
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 424,566
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,684
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,787
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 191,898
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,530
D. Usług (účtová grupa 51) 115,721
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 74,094
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,792
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,357
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,945
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,402
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,142
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,463
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 98,417
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 115
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,917
O. Walutowe straty (563) 49
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,868
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,782
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,681
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,911
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,911
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,770
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379486 TIN: 2020346306 Numer VAT: SK2020346306
 • Zarejestrowana siedziba: Metalia, Pieskovcová 44, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Mačica predseda Pieskovcová 44 Bratislava 841 07 30.05.2006
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2006Nové obchodné meno:
   Metalia, a.s.
   Nové sidlo:
   Pieskovcová 44 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Mačica - predseda predstavenstva Pieskovcová 44 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.05.2006