Utwórz fakturę

FOBIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FOBIS
PIN 31379575
TIN 2020353819
Numer VAT SK2020353819
Data utworzenia 21 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FOBIS
Barónka 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 70 958 €
Zysk -3 047 €
Kapitał 78 140 €
Kapitał własny -23 679 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903456758
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 94,426
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,316
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,316
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,776
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,540
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,059
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25,000
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,363
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,458
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,458
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,905
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,696
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,234
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,462
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 51
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 51
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 94,426
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,726
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -123,261
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 345
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -123,606
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,047
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,152
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 360
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 360
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 120,697
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 958
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 958
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 118,057
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 383
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 67
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,232
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 95
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 95
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 69,794
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 70,958
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 69,794
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,164
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,902
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 51,699
D. Usług (účtová grupa 51) 11,664
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,683
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,937
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,720
4. Koszty społeczne (527, 528) 26
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,763
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,763
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,062
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,944
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,431
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 143
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 143
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -143
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,087
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,047
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379575 TIN: 2020353819 Numer VAT: SK2020353819
 • Zarejestrowana siedziba: FOBIS, Barónka 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 831 06 15.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Lednár 49 791 € (50%) Sklabinská 10 Bratislava 831 06
  Martin Lednár 49 791 € (50%) Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.05.2007Nové sidlo:
   Barónka 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.06.2006
   30.04.2007Zrušené sidlo:
   Odborárska 5/A Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Hybešová 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.06.2004
   08.07.2004Nové sidlo:
   Odborárska 5/A Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   oprava a údržba motorových vozidiel
   oprava karosérií
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   odťahová služba pre motorové vozidlá - tzv. nútený odťah
   kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 851 02
   Martin Lednár Vilová 25/2203 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Hybešová 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.06.2004
   07.07.2004Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.05.2003
   07.08.2003Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.05.2003
   06.08.2003Zrušené sidlo:
   Beňadická 9 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   FOBIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 9 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava