Utwórz fakturę

ŠKP-ŠPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ŠKP-ŠPORT
PIN 31379630
TIN 2020346515
Numer VAT SK2020346515
Data utworzenia 26 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠKP-ŠPORT
Záporožská 8
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 838 912 €
Zysk -23 636 €
Kapitał 405 170 €
Kapitał własny 111 829 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0268203811, 0268203836
Telefon(y) kom. +421902937724, +421902937725, +421902937727, +421902937728, +421902937729, +421902937748, +421902937749, +421905605873, +421911667901, +421918800200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 446,289
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,080
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,819
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,819
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,261
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,261
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 441,361
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 193,522
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 177,947
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 15,575
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 164,699
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 159,499
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159,499
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 83,140
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,994
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 56,146
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 848
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 848
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 446,289
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 88,194
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 23,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 645
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 645
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 81,546
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 81,546
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,636
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,095
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 34
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 222,420
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 203,232
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,232
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,258
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,726
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,668
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 536
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,514
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 12,514
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 123,127
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 838,915
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 838,912
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 469,621
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 369,290
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 860,547
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 303,472
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,141
D. Usług (účtová grupa 51) 384,886
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 120,013
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 86,543
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,116
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,354
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,574
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,473
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,473
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 963
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,025
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,635
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 106,412
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,003
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 72
2. Pozostałe koszty (562A) 72
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,915
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,000
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,635
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015