Utwórz fakturę

LIKO - S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LIKO - S
PIN 31379702
TIN 2020346361
Numer VAT SK2020346361
Data utworzenia 26 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIKO - S
Polianky 5
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 516 968 €
Zysk 70 564 €
Kapitał 691 892 €
Kapitał własny 271 681 €
Dane kontaktowe
E-mail info@liko-s.sk
witryna internetowa http://www.liko-s.sk;http://www.liko-s.cz/sk
Telefon(y) +421264285527
Telefon(y) kom. +421903439114, +421903465916, +421903437855
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 689,121
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,749
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,749
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 883
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,866
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 656,575
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,441
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 215
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,226
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 642,929
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 609,507
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,731
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 598,776
2. Wartość netto kontraktu (316A) 16,929
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,579
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 914
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,205
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,558
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,647
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 797
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 689,121
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 207,211
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 80,086
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,319
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,048
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,048
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,564
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 481,797
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,254
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,254
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 471,372
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 395,240
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,464
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,776
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,399
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,020
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,517
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,982
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,214
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,171
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,171
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 113
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 113
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,509,632
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,516,968
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,859
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,478,773
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,336
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,420,104
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,076
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,079,790
D. Usług (účtová grupa 51) 954,479
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 301,834
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 219,069
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 77,379
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,386
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,146
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,572
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,572
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 26,788
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,419
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 96,864
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 454,287
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 995
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 988
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 988
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,913
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 487
2. Pozostałe koszty (562A) 487
O. Walutowe straty (563) 890
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,536
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,918
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,946
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,382
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,382
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 70,564
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379702 TIN: 2020346361 Numer VAT: SK2020346361
 • Zarejestrowana siedziba: LIKO - S, Polianky 5, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika 22.09.1997
  Ing. Roman Macko Družstevní 3 Ivanovice na Hané 683 23 Česká republika 22.02.2011
  Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika 22.09.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  LIKO - S, a.s. 33 194 € (100%) Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.09.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   28.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   realizácia montovaných systémov suchej výstavby interiérov
   18.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Macko Družstevní 3 Ivanovice na Hané 683 23 Česká republika Vznik funkcie: 22.02.2011
   03.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Sídlište Nádražní 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   07.12.2005Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Sídlište Nádražní 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   06.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražní sídlište 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   28.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   27.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Musil dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   12.06.2004Noví spoločníci:
   LIKO - S, a.s. IČO: 60 734 795 U Splavu 1419 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   11.06.2004Zrušeny spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   22.04.2002Noví spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   21.04.2002Zrušeny spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   02.03.2000Noví spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   01.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   21.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražní sídlište 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   20.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Jana Uhra 13 Brno 602 00 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražná 158 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   22.04.1998Nové obchodné meno:
   LIKO - S, spol. s r.o.
   21.04.1998Zrušené obchodné meno:
   AUDO-ROCKFON, s.r.o.
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   realizácia montovaných systémov suchej výstavby interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Coufal dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   Ing. Libor Musil dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   21.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rhet Košábek Lermontova 14/11 Martin
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   AUDO-ROCKFON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Jana Uhra 13 Brno 602 00 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražná 158 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rhet Košábek Lermontova 14/11 Martin