Utwórz fakturę

IMMOINVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Nazwa firmy IMMOINVEST
PIN 31379711
TIN 2020303307
Numer VAT SK2020303307
Data utworzenia 21 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMMOINVEST
Cintorínska 3/a
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 480 304 €
Zysk -628 698 €
Kapitał 4 430 093 €
Kapitał własny -478 448 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232144335
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,227,685
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,227,685
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,685
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 221,300
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 70,059
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 149,031
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,448,985
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,192,998
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 409,696
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,007,190
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -628,698
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,641,983
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 45,784
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,556,856
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,833
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 22,225
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,526,798
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 39,343
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 480,304
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 418,732
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61,572
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 885,848
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 52,817
C. Usług (účtová grupa 51) 126,308
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,615
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 690,235
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,873
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -405,544
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 239,607
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 125
X. Interesu dochód (662) 125
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 183,087
M. Koszty oprocentowania (562) 182,404
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 683
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -182,962
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -588,506
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 40,192
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -628,698
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016