Utwórz fakturę

ITEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ITEM
PIN 31379796
TIN 2020353731
Numer VAT SK2020353731
Data utworzenia 26 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ITEM
Kašmírska 37
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 192 554 €
Zysk 8 573 €
Kapitał 103 758 €
Kapitał własny 71 775 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903478630, +421905464279, +421905615544, +421905615545
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 73,887
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 72,253
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 137
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 137
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,241
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,660
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,660
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,581
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,875
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,985
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,890
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,634
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,634
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 73,887
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,228
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 48,345
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,573
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,659
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 340
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 340
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,337
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,783
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,783
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,537
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,561
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,456
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 982
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 982
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 203,150
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 192,554
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 108,336
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 82,158
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,060
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,946
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 86,405
D. Usług (účtová grupa 51) 25,504
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 66,300
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 47,539
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,315
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,446
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 411
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,326
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,608
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 78,585
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 85
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,528
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,955
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,955
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,573
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016