Utwórz fakturę

Maxman Consultants - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Maxman Consultants
PIN 31379842
TIN 2020353808
Numer VAT SK2020353808
Data utworzenia 26 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Maxman Consultants
Vígľašská 12
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 582 490 €
Zysk 15 501 €
Kapitał 252 378 €
Kapitał własny 58 265 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252631515
Nr(y) faksu 0252631552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 60,075
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 60,075
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 60,075
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 306,980
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 149,668
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,474
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 150,756
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 367,055
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,158
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 5,019
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,554
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 37,445
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,501
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 295,897
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 295,856
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 193,200
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,475
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,672
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 85,509
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 582,490
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 579,985
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,505
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 558,061
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 52,176
C. Usług (účtová grupa 51) 400,919
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 74,796
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,874
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 18,238
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,058
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 24,429
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 126,890
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 48
X. Interesu dochód (662) 25
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 23
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,159
M. Koszty oprocentowania (562) 1,974
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,185
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,111
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 21,318
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 5,817
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 15,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379842 TIN: 2020353808 Numer VAT: SK2020353808
 • Zarejestrowana siedziba: Maxman Consultants, Vígľašská 12, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava 26.09.1994
  Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 812 09 30.09.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Peter Benkovič 3 253 € (49%) Vígľašská 12 Bratislava
  Mgr. Lukáš Bakoš 3 386 € (51%) Trenčianska 20 Bratislava 812 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 812 09 Vznik funkcie: 30.09.2010
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 821 09
   18.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gabčo , CSc. J.Tombora 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 06.07.2004
   13.08.2004Nové sidlo:
   Vígľašská 12 Bratislava 851 07
   Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gabčo , CSc. J.Tombora 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 06.07.2004
   12.08.2004Zrušené sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   08.11.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   Maxman Consultants, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, kurzov, seminárov v rozvoji ľudí a organizácií
   konzultácie v rozvoji ľudí a organizácií
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava