Utwórz fakturę

INTERAUDIT INTERNATIONAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERAUDIT INTERNATIONAL
PIN 31379931
TIN 2020346383
Numer VAT SK2020346383
Data utworzenia 26 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERAUDIT INTERNATIONAL
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 284 286 €
Zysk 19 633 €
Kapitał 165 708 €
Kapitał własny 48 576 €
Dane kontaktowe
E-mail interaudit@interaudit.sk
witryna internetowa http://www.interaudit.sk
Telefon(y) +421243414334, +421243414336
Nr(y) faksu 0243631595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 38,747
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 38,747
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,064
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,991
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 80,844
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,129
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,436
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 175,738
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,331
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 38,394
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,633
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,407
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,147
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 88,430
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,687
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,107
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,790
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,846
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 830
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 284,286
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 281,721
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,081
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 484
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 256,741
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,156
C. Usług (účtová grupa 51) 141,111
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 69,173
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,088
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,264
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 581
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,888
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,480
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 27,545
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 116,454
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 506
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 506
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -500
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 27,045
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,412
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 19,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379931 TIN: 2020346383 Numer VAT: SK2020346383
 • Zarejestrowana siedziba: INTERAUDIT INTERNATIONAL, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01 04.11.2010
  Ing. Ján Užík P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany 31.07.2000
  Ing. Branislav Novotný Kollárova 3 Senec 01.02.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Dvorák 3 320 € (50%) Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
  Ing. Ján Užík 3 320 € (50%) P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany
  • Przedmiot działalności spółki:
   1. auditórstvo (z 01.02.2001)
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   19.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   EKO CONSULTING s.r.o. IČO: 35 766 841 Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   01.02.2001Nové predmety činnosti:
   audítorstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Novotný Kollárova 3 Senec
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   31.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamno-propagačná činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   prenájom strojov a prístrojov
   výkon činnosti audítora
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ďaďan Tríbečská 2275 Topoľčany
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Branislav Novotný Sedmikráskova 2010 Topoľčany
   Ing. Peter Palcát Pod kaštieľom 344/61 Topoľčany
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   Noví spoločníci:
   EKO CONSULTING s.r.o. IČO: 35 766 841 Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Užík P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   Ing. Branislav Novotný Sedmikráskova 2010 Topoľčany
   30.07.2000Zrušené obchodné meno:
   FRIKA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púpavova 30 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   22.07.1999Noví spoločníci:
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ďaďan Tríbečská 2275 Topoľčany
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Peter Palcát Pod kaštieľom 344/61 Topoľčany
   21.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   FRIKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púpavova 30 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamno-propagačná činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   prenájom strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava