Utwórz fakturę

PORS-WEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PORS-WEST
PIN 31379940
TIN 2020312646
Numer VAT SK2020312646
Data utworzenia 28 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PORS-WEST
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 320 835 €
Zysk 55 694 €
Kapitał 841 047 €
Kapitał własny 820 682 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244259508, +421244452286, +421244454803, +421244455048
Telefon(y) kom. +421902405961
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 898,107
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 333,317
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 333,317
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 158,669
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 159,687
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,961
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 564,393
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 450
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 450
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,111
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,499
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,499
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,612
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 552,832
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,696
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 551,136
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 397
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 345
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 52
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 898,107
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 875,176
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,611
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,611
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 711,179
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 711,179
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 93,920
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 93,920
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,694
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,262
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 917
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 917
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,584
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,237
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,237
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,037
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,526
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,784
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,761
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,761
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 669
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 104
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 565
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 318,515
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 320,835
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,134
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 308,381
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,982
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 338
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,697
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,357
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,268
D. Usług (účtová grupa 51) 32,543
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 141,559
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,492
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,645
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,422
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,365
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,339
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,339
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 924
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,342
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 66,138
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 238,347
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,214
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,214
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,214
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,415
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,415
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,799
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,937
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,243
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,243
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 55,694
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379940 TIN: 2020312646 Numer VAT: SK2020312646
 • Zarejestrowana siedziba: PORS-WEST, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02 28.09.1994
  Ing. Róbert Holcz, CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06 28.09.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Ťapuš 2 257 € (33.3%) Staré Grunty 240 Bratislava 841 02
  Ing. Róbert Holcz, CSc. 2 257 € (33.3%) Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06
  Ing. Marko Slovinec Spoločný zástupca 0 € (0%) Bratislava 831 01
  Ing. Roman Slovinec 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.08.2010Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   11.08.2010Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   16.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marko Slovinec Spoločný zástupca Tehelná 17 Bratislava 831 01
   Ing. Roman Slovinec Arménska 10 Bratislava 821 07
   15.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   22.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.09.1994
   16.05.2003Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.09.1994
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 28.09.1994
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.09.1994
   15.05.2003Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   24.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pričom sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   23.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   24.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   22.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   21.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   15.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   14.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   28.09.1994Nové obchodné meno:
   PORS-WEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov v rozsahu voľnej živnosti za účelom ich ďalšieho predaja a predaj-veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   prevádzkovanie občerstvovacích automatov
   montáž, oprava, inštalácia a údržba elektrických zariadení do lOOO V /v rozsahu osvedčenia podľa vyhlášky č. 51/78 Zb. v platnom znení/
   automatizované spracovanie údajov
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač-výroba, predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05