Utwórz fakturę

FHJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FHJ
PIN 31379966
TIN 2020303241
Numer VAT SK2020303241
Data utworzenia 23 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FHJ
Vysoká 12
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 177 668 €
Zysk 3 474 €
Kapitał 386 €
Kapitał własny -58 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911478094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 394,529
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,871
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,871
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,871
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 372,658
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 334,519
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 321,985
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 321,985
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,534
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,139
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,270
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,869
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 394,529
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,006
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,766
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,766
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -66,578
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,002
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -90,580
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,474
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 450,535
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 450,535
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65,752
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,752
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 368,977
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,898
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,899
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,009
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 177,668
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 177,668
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 177,668
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,859
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 72,640
D. Usług (účtová grupa 51) 50,739
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,106
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,162
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,944
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 624
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,750
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,750
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,809
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 54,289
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,355
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,355
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,355
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,454
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 980
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 980
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379966 TIN: 2020303241 Numer VAT: SK2020303241
 • Zarejestrowana siedziba: FHJ, Vysoká 12, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava 12.06.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Ďurák 6 639 € (100%) Mandľovníková 5 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 3187/5 Bratislava
   03.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl Čiernohorská 8 Bratislava
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl Čiernohorská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava Vznik funkcie: 12.06.1995
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   14.09.2000Nové sidlo:
   Vysoká 12 Bratislava 811 06
   13.09.2000Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   31.07.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianských, inžinierských priemyselných stavieb a inžinierska činnosť s tým súvisiaca
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   30.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   23.09.1994Nové obchodné meno:
   FHJ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   správa a údržba nehnuteľností
   sprostredkovacia činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava