Utwórz fakturę

GO travel Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GO travel Slovakia
PIN 31380123
TIN 2020303274
Numer VAT SK2020303274
Data utworzenia 29 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GO travel Slovakia
Moskovská 15
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 249 144 €
Zysk 993 €
Kapitał 478 271 €
Kapitał własny 250 294 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252922909, 0252922907, 0252922908, 0252922910
Telefon(y) kom. 0903740903, 0905859086
Nr(y) faksu 0252922910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 447,276
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 326,835
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 326,835
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 308,260
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,214
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,361
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 119,786
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 39,467
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 36,997
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,997
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,470
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 80,319
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,317
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 79,002
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 655
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 447,276
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 188,331
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 173,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,035
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,035
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 993
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 256,434
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 226
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 226
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 256,059
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 141,054
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 141,054
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 56,887
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 53,338
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,494
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,286
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,511
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,411
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 248,980
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 249,144
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 248,979
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 225,682
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,645
D. Usług (účtová grupa 51) 62,544
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 118,214
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,603
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,627
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,984
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,201
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,021
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,021
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,462
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 173,790
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,490
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,014
2. Pozostałe koszty (562A) 10,014
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,476
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,481
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,981
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 988
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 988
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 993
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380123 TIN: 2020303274 Numer VAT: SK2020303274
 • Zarejestrowana siedziba: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava 29.09.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Oľga Grancová 10 624 € (80%) Mózartova 10 Bratislava
  Viera Grancová 2 656 € (20%) Slovenský Grob
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.06.2008Nové sidlo:
   Moskovská 15 Bratislava 811 08
   17.06.2008Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Zuzana Polgárová Haburská 9 Bratislava
   03.04.1997Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   02.04.1997Zrušené sidlo:
   Stromová 31 Bratislava 833 75
   06.03.1995Nové sidlo:
   Stromová 31 Bratislava 833 75
   05.03.1995Zrušené sidlo:
   Radvanská 8 Bratislava 811 01
   29.09.1994Nové obchodné meno:
   GO travel Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť cestovnej kancelárie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a cestovného ruchu
   sprostredkovanie dopravných služieb
   sprostredkovanie nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovanie služieb a informácií v oblasti cestovného ruchu
   leasing
   Noví spoločníci:
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Zuzana Polgárová Haburská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava