Utwórz fakturę

ENTERCON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENTERCON
PIN 31380174
TIN 2020466613
Numer VAT SK2020466613
Data utworzenia 21 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENTERCON
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 081 €
Zysk -636 €
Kapitał 115 563 €
Kapitał własny 10 640 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255575803
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 57,615
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 57,615
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,154
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 11,136
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,913
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 151,769
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,535
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 7,453
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,405
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 5,673
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -636
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,234
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 131,234
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 806
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,993
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,601
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 125,834
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 14,081
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,080
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 13,486
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 55
C. Usług (účtová grupa 51) 6,329
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,579
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 365
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,048
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 595
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,696
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 104
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 104
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 356
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 356
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -252
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 343
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 979
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380174 TIN: 2020466613 Numer VAT: SK2020466613
 • Zarejestrowana siedziba: ENTERCON, Miletičova 1, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 16.02.1999
  Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01 01.01.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Jana Vaňková 996 € (15%) Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01
  Ing. Milan Vaňko, CSc. 4 648 € (70%) Považská Bystrica 017 01
  Milan Vaňko 996 € (15%) Považská Bystrica 017 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   24.02.2015Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   03.01.2015Nové predmety činnosti:
   prekladateľská činnosť
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   03.12.2013Zrušeny spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. IČO: 31 608 868 Závodská cesta 10 Žilina 010 01
   10.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   21.08.2008Noví spoločníci:
   Milan Vaňko Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   17.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Vaňko , CSc. Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   SAHA, spol. s r.o. IČO: 31 608 868 Závodská cesta 10 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. Platanová 18 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   31.07.1997Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   30.07.1997Zrušené sidlo:
   Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   ENTERCON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb
   organizačné poradenstvo
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. Platanová 18 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 821 07