Utwórz fakturę

NESTOR PRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NESTOR PRINT
PIN 31380271
TIN 2020334118
Numer VAT SK2020334118
Data utworzenia 03 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NESTOR PRINT
Bárdošova 33
83312
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 856 €
Zysk -227 €
Kapitał 129 046 €
Kapitał własny 100 672 €
Dane kontaktowe
E-mail nestor@n-nestor.sk
Telefon(y) 0346681269, 0254788133
Telefon(y) kom. 0905234820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 130,418
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,139
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,139
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 806
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,333
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 128,275
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,069
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 487
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 4,582
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 114,205
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 113,929
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113,929
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 276
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,001
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,881
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,120
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 130,418
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,445
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,045
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,045
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 90,988
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 90,988
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -227
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,973
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 279
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 279
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,694
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,307
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,307
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,170
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,622
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,856
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 36,623
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 233
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,101
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,007
D. Usług (účtová grupa 51) 5,738
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,894
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,741
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,132
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,021
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,158
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,273
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,273
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 755
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,111
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 159
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 159
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 181
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 179
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 733
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -227
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380271 TIN: 2020334118 Numer VAT: SK2020334118
 • Zarejestrowana siedziba: NESTOR PRINT, Bárdošova 33, 83312, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01 03.10.1994
  Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02 29.03.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Michaláč 6 640 € (50%) Lysáková 14 Bratislava 841 01
  Ing. Andrea Hadrabová 6 640 € (50%) Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 03.10.1994
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 29.03.1995
   04.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   17.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   25.10.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   24.10.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   27.08.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Noví spoločníci:
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   26.08.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   NESTOR PRINT, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   25.05.1997Zrušené obchodné meno:
   NESTOR spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   15.05.1995Noví spoločníci:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   03.10.1994Nové obchodné meno:
   NESTOR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba polygrafických výrobkov
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií a ostatných polygrafických výrobkov
   obchod s polygrafickými výrobkami
   poradenská činnosť v oblasti polygrafického a vydavateľského odvetvia
   prekladateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01