Utwórz fakturę

SERVODATA BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SERVODATA BRATISLAVA
PIN 31380301
TIN 2020346405
Numer VAT SK2020346405
Data utworzenia 30 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SERVODATA BRATISLAVA
Galvaniho 7/D
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 164 795 €
Zysk 30 932 €
Kapitał 223 135 €
Kapitał własny -52 121 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@servodata.net
witryna internetowa http://www.servodata.sk
Telefon(y) +421243414781
Nr(y) faksu 0243414792
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 390,891
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 406
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 406
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 406
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 390,393
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,614
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,614
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 371,124
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 371,124
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370,909
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,655
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 228
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,427
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 92
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 390,891
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,189
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,776
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,776
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -198,175
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -198,175
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,932
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 412,080
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 840
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 411,240
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 339,213
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,588
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,625
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,465
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,672
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,890
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,164,586
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,164,795
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,073,246
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 91,340
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,123,654
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 928,869
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 832
D. Usług (účtová grupa 51) 163,700
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,362
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,891
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,001
4. Koszty społeczne (527, 528) 470
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 500
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 500
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 209
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,094
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,141
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 71,185
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,074
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,069
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,066
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 40,075
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,143
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,143
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,932
Date of updating data: 20.07.2016
 • PIN :31380301 TIN: 2020346405 Numer VAT: SK2020346405
 • Zarejestrowana siedziba: SERVODATA BRATISLAVA, Galvaniho 7/D, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jiří Vytlačil Máslova 2688/4 Praha 6 160 00 Česká republika 15.10.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Servodata a.s. 132 776 € (100%) Praha 10 102 02 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Vytlačil Máslova 2688/4 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2015
   28.02.2012Nové sidlo:
   Galvaniho 7/D Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Servodata a.s. Dolnoměcholupská 1418/12 Praha 10 102 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.09.1994Nové obchodné meno:
   SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu