Utwórz fakturę

SAC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAC
PIN 31380328
TIN 2020353852
Numer VAT SK2020353852
Data utworzenia 27 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAC
Kráľová pri Senci 814
90050
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 432 €
Zysk -3 690 €
Kapitał 1 782 213 €
Kapitał własny 4 207 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0902937777
Telefon(y) kom. 0902937777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,787,843
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,418,490
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,418,490
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 875,442
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 158,520
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 591
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 383,937
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 367,732
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 205,665
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 205,665
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 116,170
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,990
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,990
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,315
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 97,865
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,897
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 192
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 45,705
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,621
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 131
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,490
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,787,843
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,687
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,680
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,680
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,690
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,784,154
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 425
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 425
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,783,729
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,616
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,616
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,774,153
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,432
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,800
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 30,624
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,610
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,776
D. Usług (účtová grupa 51) 1,273
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 876
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,962
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,962
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,723
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,178
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,375
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,503
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,503
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,503
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 52
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 52
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,451
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,727
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,690
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015