Utwórz fakturę

ALAS DEVÍN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALAS DEVÍN
PIN 31380565
TIN 2020891774
Data utworzenia 07 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALAS DEVÍN
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 684 €
Zysk -6 519 €
Kapitał 59 440 €
Kapitał własny -54 463 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 45,670
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,670
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,991
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,847
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,847
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,144
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,679
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,679
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 45,670
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -60,982
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -61,765
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -61,765
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,519
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,652
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 81,246
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 472
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 80,774
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,406
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,406
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,406
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,684
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 42,684
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,083
D. Usług (účtová grupa 51) 2,592
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,807
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 42,684
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,399
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,592
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,641
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,563
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,563
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 78
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,640
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,039
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,519
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380565 TIN: 2020891774
 • Zarejestrowana siedziba: ALAS DEVÍN, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 11.10.2012
  Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika 11.10.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 6 639 € (100%) Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.10.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.10.2012
   Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika Vznik funkcie: 11.10.2012
   25.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 07.10.1994
   02.02.2011Nové obchodné meno:
   ALAS DEVÍN, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   ALAS SLOVAKIA, s. r. o. Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   01.02.2011Zrušené obchodné meno:
   Piesky, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Narcisova 803/40 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   23.09.2004Nové sidlo:
   Narcisova 803/40 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 07.10.1994
   22.09.2004Zrušené sidlo:
   Pod Zečákom 87 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   05.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   04.02.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   07.10.1994Nové obchodné meno:
   Piesky, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Zečákom 87 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
   kúpa tovaru za účelom jeho konečného predaja spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava