Utwórz fakturę

VONEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VONEX
PIN 31380603
TIN 2020329971
Numer VAT SK2020329971
Data utworzenia 11 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VONEX
Hradská 46A
21482
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 378 €
Zysk 2 587 €
Kapitał 59 112 €
Kapitał własny 35 170 €
Dane kontaktowe
E-mail vonex@vonex.sk
Telefon(y) 0262520001, 0262520002, 0262520003, 0905751111
Telefon(y) kom. 0905751111
Nr(y) faksu 0220702610
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 129,175
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 111,326
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 45,000
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 45,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 66,326
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,971
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 44,701
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,654
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,849
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,377
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 592
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,785
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,797
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,565
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,565
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,232
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,675
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,149
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,526
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 129,175
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,757
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 60,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 27,867
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,867
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,587
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,202
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 405
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 405
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,226
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,664
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,664
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,448
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,358
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,785
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 463
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 463
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,108
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,216
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,216
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,379
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,378
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,378
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,887
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,703
D. Usług (účtová grupa 51) 10,180
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 157
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,847
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,847
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,491
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,495
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,933
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 253
2. Pozostałe koszty (562A) 253
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,680
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,933
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,558
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 971
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 971
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,587
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380603 TIN: 2020329971 Numer VAT: SK2020329971
 • Zarejestrowana siedziba: VONEX, Hradská 46A, 21482, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava 11.10.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alexander Zoller 6 639 € (100%) Blagoevova 18 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.10.2007Nové sidlo:
   Hradská 46A Bratislava 214 821 07
   23.10.2007Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   22.10.1997Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.10.1997Zrušené sidlo:
   Popradská 70 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kmetóni Špitálska 33 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Manas Hrobákova 22 Bratislava
   Ing. Jozef Rozboril Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.10.1994Nové obchodné meno:
   VONEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 70 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-triedenie, zhromažďovanie, skladovanie, spracovanie a preprava odpadov z kovov
   nákup, predaj a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Kmetóni Špitálska 33 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Manas Hrobákova 22 Bratislava
   Ing. Jozef Rozboril Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava