Utwórz fakturę

APSOFT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APSOFT
PIN 31380638
TIN 2020303340
Numer VAT SK2020303340
Data utworzenia 04 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APSOFT
Hollého 13
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 969 €
Zysk -2 505 €
Kapitał 9 835 €
Kapitał własny 8 494 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252636217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,846
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,752
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,752
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,752
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,904
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 0
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,904
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,808
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,096
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 190
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 190
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,846
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,248
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,036
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,036
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,078
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,078
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,505
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,493
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 95
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 95
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,398
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,358
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 105
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 105
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,969
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,969
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,460
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,278
D. Usług (účtová grupa 51) 1,243
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,003
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,003
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 781
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,491
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,448
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 54
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 54
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -54
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,545
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,505
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380638 TIN: 2020303340 Numer VAT: SK2020303340
 • Zarejestrowana siedziba: APSOFT, Hollého 13, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anna Chovancová Hollého 13 Bratislava 811 08 19.12.1994
  Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava 811 08 04.10.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Anna Chovancová 3 319 € (50%) Hollého 13 Bratislava 811 08
  Ing. Stanislav Chovanec 3 319 € (50%) Hollého 13 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Drobný 38 Naháč Vznik funkcie: 19.12.1994
   06.08.2003Nové sidlo:
   Hollého 13 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Chovancová Hollého 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.12.1994
   Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.1994
   Štefan Drobný 38 Naháč Vznik funkcie: 19.12.1994
   05.08.2003Zrušené sidlo:
   Osuského 24 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Drobný 38 Naháč
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava 851 03
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Hollého 13 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava 811 08
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Vyšehradská 23 Bratislava 851 06
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava 851 03
   05.11.1996Nové sidlo:
   Osuského 24 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Vyšehradská 23 Bratislava 851 06
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava 851 03
   04.11.1996Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 27
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   prenájom hmotného a nehmotného majetku
   oprava karosérií
   oprava motorových vozidiel
   oprava poľnohospodárskych strojov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Chovanec , CSc. Osuského 24 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava
   Ing. Stanislav Chovanec , CSc. Osuského 24 Bratislava 851 03
   27.03.1995Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   brúsenie a leštenie kovov
   stolárstvo
   reklamná činnosť
   navrhovanie informačných systémov
   tvorba softwaru na zákazku
   forgaiting a faktoring
   verejná cestná nákladná doprava
   prenájom hmotného a nehmotného majetku
   oprava karosérií
   oprava motorových vozidiel
   oprava poľnohospodárskych strojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Drobný 38 Naháč
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava
   26.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.10.1994Nové obchodné meno:
   APSOFT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vedenie účtovníctva
   organizovanie školení a kurzov
   prenájom a leasing motorových vozidiel
   prenájom a leasing priemyselného tovaru
   výroba a predaj dreveného uhlia
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Chovanec , CSc. Osuského 24 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Chovanec , CSc. Osuského 24 Bratislava 851 03