Utwórz fakturę

BM DESIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BM DESIGN
PIN 31380654
TIN 2020353885
Numer VAT SK2020353885
Data utworzenia 10 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BM DESIGN
Gogoľova 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 784 €
Zysk -3 397 €
Kapitał 47 184 €
Kapitał własny 36 916 €
Dane kontaktowe
E-mail bmdesign@bmdesign.sk
witryna internetowa http://www.bmdesign.sk
Telefon(y) +421263836840
Telefon(y) kom. +421910101001
Nr(y) faksu 0263836840
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,325
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,035
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,035
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 15,492
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,182
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,361
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,069
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,025
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,649
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,376
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,384
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,384
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,384
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,660
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 411
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,249
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 221
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,325
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,519
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 303
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 303
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 29,974
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,542
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -568
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,397
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,281
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 154
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 154
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,127
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,887
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,887
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,560
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 701
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 486
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,493
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -475
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -475
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,983
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 52,784
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 8,154
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 44,829
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -199
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,017
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,164
D. Usług (účtová grupa 51) 17,453
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,380
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,849
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,467
4. Koszty społeczne (527, 528) 64
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,668
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,346
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,346
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,233
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,167
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 204
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 204
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -204
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,437
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,397
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380654 TIN: 2020353885 Numer VAT: SK2020353885
 • Zarejestrowana siedziba: BM DESIGN, Gogoľova 5, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10 24.09.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anton Malesich 3 320 € (50%) Kôstková 35 Bratislava 851 10
  Ing. Pavol Bihary 1 660 € (25%) Bratislava 851 04
  Ing. Jaroslav R. Bihary 1 660 € (25%) Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2007Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Bihary Šustekova 20 Bratislava 851 04
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   01.06.2006Nové sidlo:
   Gogoľova 5 Bratislava 851 01
   31.05.2006Zrušené sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 02
   14.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   13.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Radovan Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   08.06.1999Nové obchodné meno:
   BM DESIGN spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Pavol Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Radovan Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   07.06.1999Zrušené obchodné meno:
   SAVAMA DESIGN, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   02.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.05.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   konštrukčné a dizajnérske činnosti v strojárstve
   24.09.1996Noví spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   23.09.1996Zrušeny spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   SAVAMA DESIGN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   kovoobrábanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03