Utwórz fakturę

VPÚ - Letkonzult - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VPÚ - Letkonzult
PIN 31380735
TIN 2020303450
Numer VAT SK2020303450
Data utworzenia 12 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VPÚ - Letkonzult
Tichá 4
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 90 638 €
Zysk 31 554 €
Kapitał 174 089 €
Kapitał własny 74 947 €
Dane kontaktowe
E-mail tvarga_vpu@stonline.sk
Telefon(y) 0262529078, 0262802756, 0262802204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 140,420
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 130,541
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 130,541
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 128,198
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,343
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,771
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,303
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,358
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,358
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 945
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,468
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,841
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,627
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 108
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 108
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 140,420
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,501
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,705
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,705
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 67,326
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 145,885
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -78,559
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,554
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,919
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,919
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 140
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,307
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,472
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 90,620
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 90,638
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 90,619
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,945
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,516
D. Usług (účtová grupa 51) 29,610
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,087
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,732
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,732
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,693
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 49,493
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,181
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,181
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,179
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,514
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 31,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380735 TIN: 2020303450 Numer VAT: SK2020303450
 • Zarejestrowana siedziba: VPÚ - Letkonzult, Tichá 4, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava 12.10.1994
  Ing. Andrea Vargová, PhD. Svetlá 1 Bratislava 811 02 19.10.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing.arch. Tibor Varga 3 386 € (50.5%) Svetlá 1 Bratislava
  Ing. Andrea Vargová, PhD. 1 660 € (24.8%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  Ing.arch. Tibor Varga ml. 1 660 € (24.8%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.11.2005Nové sidlo:
   Tichá 4 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)- obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávenie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Tibor Varga ml. Mozartova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Andrea Vargová , PhD. Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava Vznik funkcie: 12.10.1994
   Ing.arch. Tibor Varga ml. Mozartova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.10.2005
   Ing. Andrea Vargová , PhD. Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.10.2005
   11.11.2005Zrušené sidlo:
   Ulica Na Hrebienku 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   29.06.2001Nové sidlo:
   Ulica Na Hrebienku 20 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 109 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   16.06.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   02.05.1997Nové sidlo:
   Račianska 109 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   01.05.1997Zrušené sidlo:
   Tichá 4 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   12.10.1994Nové obchodné meno:
   VPÚ - Letkonzult spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tichá 4 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v doprave a stavebníctve
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane sprostredkovania
   sprostredkovateľská činnosť
   projektová a inžinerska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava