Utwórz fakturę

Beiersdorf Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.03.2016
Basic information
Nazwa firmy Beiersdorf Slovakia
PIN 31380824
TIN 2020303318
Numer VAT SK2020303318
Data utworzenia 14 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Beiersdorf Slovakia
Riznerova 5
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 864 680 €
Zysk 2 793 415 €
Kapitał 7 258 895 €
Kapitał własny 4 427 051 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.beiersdorf.sk;http://www.nivea.sk
Telefon(y) +421252442166, +421252491569, +421252492847, +421257101611
Date of updating data: 21.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,316,524
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 131,147
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,533
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,533
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 127,614
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 127,614
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,156,121
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 168,046
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 168,046
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 194,130
8. Podatek odroczony należności (481A) 194,130
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,669,957
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,216,771
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,216,771
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,435,159
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,952
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,123,988
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,996
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,108,992
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 29,256
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 29,256
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,316,524
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,699,988
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 340,964
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,345,609
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,345,609
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,793,415
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,616,536
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,724
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,724
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,169,259
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 822,874
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 822,874
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,695
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,054
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 291,636
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,442,553
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 897,882
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 544,671
Date of updating data: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,745,345
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,864,680
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,745,345
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,723
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 93,612
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,190,353
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,910,745
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,134,815
D. Usług (účtová grupa 51) 7,166,745
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 764,477
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 559,096
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 191,449
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,932
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,632
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 87,257
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 87,257
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,169
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 64,624
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,031,889
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,674,327
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,533,040
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,845
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,580
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3,400
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 180
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 265
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,373
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3
O. Walutowe straty (563) 5,584
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,786
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,528
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,666,799
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 873,384
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 886,591
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -13,207
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,793,415
Date of updating data: 21.03.2016
Date of updating data: 21.03.2016
 • PIN :31380824 TIN: 2020303318 Numer VAT: SK2020303318
 • Zarejestrowana siedziba: Beiersdorf Slovakia, Riznerova 5, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Patrick Greve Pekařská 16 Praha 155 00 Česká republika 01.03.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Beiersdorf CEE Holding GmbH 200 000 € (100%) Viedeň 1100 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Patrick Greve Pekařská 16 Praha 155 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2016
   15.01.2008Noví spoločníci:
   Beiersdorf CEE Holding GmbH Laxenburger Strasse 151 Viedeň 1100 Rakúsko
   03.06.2005Nové sidlo:
   Riznerova 5 Bratislava 811 01
   14.10.1994Nové obchodné meno:
   Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ