Utwórz fakturę

BSP - servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.09.2016
Basic information
Nazwa firmy BSP - servis
PIN 31381081
TIN 2020303351
Numer VAT SK2020303351
Data utworzenia 03 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BSP - servis
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 734 €
Zysk -33 943 €
Kapitał 1 375 680 €
Kapitał własny -7 459 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bspservis.sk
Telefon(y) 0248206114, 0259361105
Date of updating data: 12.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,205,343
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,205,343
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 802,026
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 715,959
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,357
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,710
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,007,369
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -60,567
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 165,970
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 165,970
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 182,567
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -375,161
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,943
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,067,936
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,223,832
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 840,436
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 685,426
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,467
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 153,543
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 233
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,435
Date of updating data: 12.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 32,734
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,131
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 25,955
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,648
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 65,170
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,131
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,103
C. Usług (účtová grupa 51) 26,596
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,074
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 28,973
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,293
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -32,436
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,744
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 262
X. Interesu dochód (662) 5
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 257
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 809
M. Koszty oprocentowania (562) 278
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 531
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -547
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -32,983
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -33,943
Date of updating data: 12.09.2016
Date of updating data: 12.09.2016