Utwórz fakturę

ITAL SERVICE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy ITAL SERVICE
PIN 31381189
TIN 2020934938
Numer VAT SK2020934938
Data utworzenia 14 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ITAL SERVICE
Moravská 7
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 002 €
Zysk -11 369 €
Kapitał 16 060 €
Kapitał własny 15 140 €
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,773
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,322
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,322
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,322
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,417
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 28
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,796
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,901
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,901
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 895
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,593
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,884
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 709
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 34
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,773
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 165
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 165
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,335
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,335
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,369
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,642
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 153
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 153
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,489
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,360
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,360
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,119
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 831
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 632
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,547
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,928
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,002
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,928
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,074
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,799
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,595
D. Usług (účtová grupa 51) 5,542
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,707
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,628
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,137
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,942
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 68
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,058
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,058
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,829
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,797
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,791
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 92
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -92
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,889
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,369
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015