Utwórz fakturę

TEXART Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Nazwa firmy TEXART Bratislava
PIN 31381294
TIN 2020320489
Numer VAT SK2020320489
Data utworzenia 17 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEXART Bratislava
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 461 560 €
Zysk 31 700 €
Kapitał 801 206 €
Kapitał własny 483 584 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243191734, +421243635962, +421243635626, +421243411168, +421243635963
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 620,761
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,244
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 70,244
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 25,737
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,507
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 530,326
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99,629
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 99,629
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 11,996
8. Podatek odroczony należności (481A) 11,996
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 400,628
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 395,359
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,825
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 386,534
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,227
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 42
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,073
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,963
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,110
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,191
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,484
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10,707
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 620,761
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,978
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 70,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 70,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 145,278
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 145,278
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,700
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,783
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 457
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 457
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 9,820
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 9,820
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 335,146
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 327,592
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,270
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,322
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,522
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,360
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,673
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 687
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,460,615
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,461,560
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,363,146
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 97,469
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 945
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,413,119
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 802,594
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,025
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -1,870
D. Usług (účtová grupa 51) 287,036
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 271,679
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 196,465
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 68,442
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,772
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,198
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,176
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,633
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 48,441
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 356,830
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,589
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,570
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,066
O. Walutowe straty (563) 58
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,008
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,477
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 41,964
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,264
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,374
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,110
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 31,700
Date of updating data: 23.09.2016
 • PIN :31381294 TIN: 2020320489 Numer VAT: SK2020320489
 • Zarejestrowana siedziba: TEXART Bratislava, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Rupert Mauerhofer Burgenlandsiedlung 18 Pinkafeld A - 7423 Rakúsko 12.08.2009
  Erich Gieselman Altensennerweg 15 Herford D-32044 Spolková republika Nemecko 19.06.2009
  Ralf Kessler Spiekeroogstr 1 Bielefeld 337 29 Nemecká spolková republika 02.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ahlers Austria GmbH 70 000 € (100%) Mariasdorf A-7433 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ralf Kessler Spiekeroogstr 1 Bielefeld 337 29 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 02.06.2015
   21.10.2014Noví spoločníci:
   Ahlers Austria GmbH Mariasdorf Mariasdorf A-7433 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Rupert Mauerhofer Burgenlandsiedlung 18 Pinkafeld A - 7423 Rakúsko
   Erich Gieselman Altensennerweg 15 Herford D-32044 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 19.06.2009
   12.01.2006Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   05.04.2002Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   17.10.1994Nové obchodné meno:
   TEXART Bratislava, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť