Utwórz fakturę

BSTO DEVELOPMENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BSTO DEVELOPMENT
PIN 31381332
TIN 2020303362
Numer VAT SK2020303362
Data utworzenia 18 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BSTO DEVELOPMENT
Vojenská 29A
93401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 433 972 €
Zysk -102 138 €
Kapitał 1 385 897 €
Kapitał własny 441 679 €
Dane kontaktowe
E-mail bsto@bsto.sk
Telefon(y) 0366307950, 0366307951
Nr(y) faksu 0366307951
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,624,285
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,245,964
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,245,964
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 947,592
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 292,409
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,963
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 378,321
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 185,706
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 149,073
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,073
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,633
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 192,615
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,899
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 189,716
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624,285
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,492
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 367,935
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 367,935
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102,138
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,321,793
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,060
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,060
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,284,467
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 177,767
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,767
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 773,968
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,036
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,165
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314,051
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,245
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,245
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 29,021
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 433,972
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 19,657
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 425,689
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,450
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -14,824
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 528,946
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,317
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,894
D. Usług (účtová grupa 51) 50,942
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 249,761
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 181,586
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,190
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,985
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,258
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 79,520
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 79,520
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,240
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 17,327
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,687
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -94,974
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 326,193
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,687
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) -752
2. Pozostałe koszty (562A) -752
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,439
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,684
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -101,658
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -102,138
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31381332 TIN: 2020303362 Numer VAT: SK2020303362
 • Zarejestrowana siedziba: BSTO DEVELOPMENT, Vojenská 29A, 93401, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 październik 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.09.2003Nové obchodné meno:
   BSTO DEVELOPMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vojenská 29A Levice 934 01
   Noví spoločníci:
   BSTO LIMITED, ID No.: 571360 Suite 204, Banderway House, 156 - 162 Kilburn High Road Londýn, NW6 4JD Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Lecký Janka Kráľa 51 Starý Tekov 935 26 Vznik funkcie: 01.10.2003
   24.09.2003Zrušené obchodné meno:
   BSTO SLOVAK DEVELOPMENT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. IČO: 31 335 209 Čajakova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 1660/7 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   12.10.1998Noví spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. IČO: 31 335 209 Čajakova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 1660/7 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 7 Bratislava 831 02
   18.10.1994Nové obchodné meno:
   BSTO SLOVAK DEVELOPMENT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom, predaj a správa nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 7 Bratislava 831 02