Utwórz fakturę

EFIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy EFIN
PIN 31381341
TIN 2020337396
Numer VAT SK2020337396
Data utworzenia 17 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EFIN
Hurbanovo námestie 1
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 601 881 €
Zysk 4 845 €
Kapitał 328 271 €
Kapitał własny 87 210 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948059302, +421948598307, +421948299848, +421948664424, +421948020102, +421948020103, +421948491636, +421948833880, +421948833881
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 399,329
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,286
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,286
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,286
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 394,120
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,536
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 4,536
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 28,908
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 27,201
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,201
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,707
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,841
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,841
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 355,835
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,098
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 354,737
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,923
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,923
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 399,329
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,938
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 64,253
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 840
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 840
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,845
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,530
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,512
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,512
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 100,018
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49,589
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,589
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 41,993
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,138
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,440
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 503
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,355
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 217,861
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 217,861
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 602,670
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 601,881
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 298,634
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 303,247
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 593,210
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 98,480
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,112
D. Usług (účtová grupa 51) 346,151
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 103,453
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 76,913
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,136
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,404
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 184
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 184
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 708
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,671
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 113,138
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 789
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 592
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 592
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 197
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,037
O. Walutowe straty (563) 92
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,945
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,423
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,578
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,578
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,845
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • PIN :31381341 TIN: 2020337396 Numer VAT: SK2020337396
 • Zarejestrowana siedziba: EFIN, Hurbanovo námestie 1, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubica Guttmanová Semenárska 212/9 Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10 01.06.2011
  Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika 04.11.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Petr Krbec 10 000 € (100%) Proutěná 428 Praha 4 149 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.09.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Vydavateľská činnosť
   Reklamné a marketingové služby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Guttmanová Semenárska 212/9 Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 01.06.2011
   27.03.2013Nové sidlo:
   Hurbanovo námestie 1 Bratislava 811 06
   30.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.1994
   14.06.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1994Nové obchodné meno:
   EFIN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným