Utwórz fakturę

AUTOTECH M.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTOTECH M.M.
PIN 31381367
TIN 2020329993
Numer VAT SK2020329993
Data utworzenia 20 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOTECH M.M.
Hornádska 12
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 532 €
Zysk -4 135 €
Kapitał 36 910 €
Kapitał własny -35 048 €
Dane kontaktowe
E-mail autotechmm@zoznam.sk
Telefon(y) 0253413231, 0905712628
Telefon(y) kom. 0903712628, 0905712628
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,205
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,208
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,208
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,206
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,002
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,921
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 623
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 623
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,765
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,765
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,765
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,533
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,723
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,810
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 76
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,205
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,184
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 73,723
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 600
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 600
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 882
2. Inne fundusze (427, 42X) 882
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -116,893
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -116,893
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,135
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,389
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 58,323
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,430
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,430
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 47,743
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 846
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 696
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,608
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 66
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 66
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,742
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,532
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 833
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,910
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,789
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,488
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 259
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,723
D. Usług (účtová grupa 51) 24,025
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,022
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,763
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,657
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,602
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 316
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,572
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,572
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,571
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,956
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,736
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 219
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
2. Pozostałe koszty (562A) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 216
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -219
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,175
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,135
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015