Utwórz fakturę

Pro futuro - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Pro futuro
PIN 31381553
TIN 2020868014
Numer VAT SK2020868014
Data utworzenia 24 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Pro futuro
Sibírska 11
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 292 562 €
Zysk -789 €
Dane kontaktowe
E-mail humavet@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0244251143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 14,227
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 14,227
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,227
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,982
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 23,549
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 778
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,505
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 85,209
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,605
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 14,228
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,856
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -789
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,604
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 435
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 57,879
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,580
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,330
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,845
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,124
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 292,562
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 291,519
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,039
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 295,067
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 242,841
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,800
C. Usług (účtová grupa 51) 9,872
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 40,144
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 178
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 232
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,505
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 38,045
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4,281
X. Interesu dochód (662) 2
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4,279
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,605
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,605
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 2,676
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 171
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -789
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31381553 TIN: 2020868014 Numer VAT: SK2020868014
 • Zarejestrowana siedziba: Pro futuro, Sibírska 11, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01 20.06.2013
  Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07 20.06.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Andrea Hostová 1 660 € (25%) Nezábudková 36 Bratislava 821 01
  Lucia Nantlová 1 660 € (25%) Slatinská 34 Bratislava 821 07
  Mgr. Darina Nantlová 3 320 € (50%) Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.10.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01
   Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   23.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   28.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.06.2013
   Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.06.2013
   27.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   19.01.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Darina Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   18.01.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   04.08.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   03.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   09.10.1997Nové sidlo:
   Sibírska 11 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   13.07.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenskom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   Pro futuro, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsau voľnej živnosti
   leasing tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie výkonu služieb - zabezpečovanie poradenstva na úseku sociálnych vecí
   kúpa, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01