Utwórz fakturę

BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Nazwa firmy BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP
PIN 31381626
TIN 2020303736
Numer VAT SK2020303736
Data utworzenia 26 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP
Nám. SNP 21
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 624 623 €
Zysk 12 389 €
Dane kontaktowe
E-mail bcg@stonline.sk
Telefon(y) 0243412384, 0243412389, 0243415318, 0252496501
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 251,573
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 55,649
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 55,649
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 20,001
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 8,298
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 27,350
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 194,150
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 122,520
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 100,594
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,594
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,746
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20,180
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 71,630
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 370
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 71,260
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,774
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 774
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 1,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 251,573
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 89,706
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 20,000
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 50,014
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 50,014
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,389
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,867
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 63,426
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 62,943
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 483
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 80,766
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,232
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,232
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,198
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,917
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,257
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,162
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,675
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,675
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 624,633
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 624,623
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 624,623
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,691
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,255
D. Usług (účtová grupa 51) 120,583
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 477,622
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 346,528
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 117,365
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,729
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 934
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 204
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,093
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,932
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 498,785
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,560
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,560
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,538
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,394
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,005
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,005
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,389
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016