Utwórz fakturę

ISTER SCIENCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ISTER SCIENCE
PIN 31381642
TIN 2020303703
Numer VAT SK2020303703
Data utworzenia 20 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISTER SCIENCE
Továrenská 1
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 181 €
Zysk -4 013 €
Kapitał 9 713 €
Kapitał własny -25 645 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905498975
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,266
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 693
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 693
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 693
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,528
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,892
3. Produkty (123) - /194/ 3,892
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,123
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 937
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 937
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 186
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,513
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 170
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,343
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 45
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,266
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,658
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 671
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 671
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,594
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,565
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,159
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,013
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,924
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 104
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 104
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,820
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -1
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,739
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,082
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,181
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,181
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,847
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 334
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,154
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,816
D. Usług (účtová grupa 51) 4,143
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,973
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,778
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 370
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 370
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 450
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 450
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,053
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,013
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31381642 TIN: 2020303703 Numer VAT: SK2020303703
 • Zarejestrowana siedziba: ISTER SCIENCE, Továrenská 1, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava 20.10.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Darina Halašová 5 643 € (85%) Továrenská 1 Bratislava
  Viera Orthová 996 € (15%) Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   20.10.1994Nové obchodné meno:
   ISTER SCIENCE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 1 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská, sprostredkovateľská a distribučná činnosť v oblasti tlače a kníh
   vzdelávacia činnosť v jazykovej oblasti
   Noví spoločníci:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava