Utwórz fakturę

LDM Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LDM Bratislava
PIN 31381685
TIN 2020337418
Numer VAT SK2020337418
Data utworzenia 24 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LDM Bratislava
Mierová 151
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 631 108 €
Zysk 8 062 €
Kapitał 736 798 €
Kapitał własny 239 108 €
Dane kontaktowe
E-mail sarminova@ldm.sk
witryna internetowa http://www.ldm.sk
Telefon(y) +421243414945, +421243415027, +421243415028, +421243415029
Nr(y) faksu 0243415029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 595,586
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,652
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,652
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,652
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 587,159
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,357
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,357
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 38,403
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 38,081
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,081
8. Podatek odroczony należności (481A) 322
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 244,572
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 244,572
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,562
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,010
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 290,827
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 753
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 290,074
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,775
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,775
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 595,586
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 247,171
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 40,443
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,632
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,632
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 47,075
2. Inne fundusze (427, 42X) 47,075
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 139,959
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 139,959
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,062
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,415
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,236
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,236
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 325,963
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 169,694
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,814
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,535
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,345
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 108,656
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,044
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,437
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 132
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,216
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,216
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12,000
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 6,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,630,905
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,631,108
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,488,962
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 141,942
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 204
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,620,110
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,074,492
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,364
D. Usług (účtová grupa 51) 214,626
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 274,936
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 229,747
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,546
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,643
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 591
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,328
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,328
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,447
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,326
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,998
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 302,422
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 369
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 364
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 364
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 285
O. Walutowe straty (563) 140
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,082
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,020
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,020
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,062
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31381685 TIN: 2020337418 Numer VAT: SK2020337418
 • Zarejestrowana siedziba: LDM Bratislava, Mierová 151, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika 03.05.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  L D M, spol. s r.o. 10 000 € (100%) Česká Třebová 560 02 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.11.2002Nové sidlo:
   Mierová 151 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika Vznik funkcie: 03.05.2000
   13.11.2002Zrušené sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice 935 85 Vznik funkcie: 03.05.2000
   07.10.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   L D M, spol. s r.o. IČO: 60 934 384 Litomyšlská 1378 Česká Třebová 560 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice 935 85 Vznik funkcie: 03.05.2000
   06.10.2002Zrušeny spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice
   19.07.2000Noví spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   02.02.1999Noví spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava 811 07
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o IČO: 17 324 211 Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   08.01.1997Nové sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o IČO: 17 324 211 Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   07.01.1997Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   LDM Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   práce konštrukčné a vývojové, s výnimkou projektovej činnosti
   montáž a údržba priemyselných armatúr, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   Noví spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava