Utwórz fakturę

ILServices - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Nazwa firmy ILServices
PIN 31381693
TIN 2020320577
Data utworzenia 24 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ILServices
90041
Rovinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 000 €
Zysk 1 449 €
Kapitał 16 768 €
Kapitał własny 16 537 €
Dane kontaktowe
E-mail janosdeakova@yahoo.com
Telefon(y) 0250234322
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,525
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,525
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,621
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,395
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,226
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 18,146
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,436
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 575
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 913
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 7,860
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,449
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 710
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 710
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 230
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,000
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,000
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,000
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 71
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -71
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,929
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,449
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016