Utwórz fakturę

ELVIA PRO SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELVIA PRO SLOVAKIA
PIN 31381774
TIN 2020303615
Numer VAT SK2020303615
Data utworzenia 24 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELVIA PRO SLOVAKIA
Mudroňova 63
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 731 011 €
Zysk 1 356 €
Kapitał 1 647 781 €
Kapitał własny 314 254 €
Dane kontaktowe
E-mail elviapro@elviapro.sk
Telefon(y) 0243411928, 0243411929, 0243411931
Nr(y) faksu 0243411931
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 777,357
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,361
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,361
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,778
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 9,583
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 761,209
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 393,578
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 393,578
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 356,266
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 355,434
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 355,434
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 832
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,972
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,393
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,787
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,416
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 371
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 777,357
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,610
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 99,077
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 866
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 866
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 118,893
2. Inne fundusze (427, 42X) 118,893
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 88,779
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 88,779
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,356
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,638
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,998
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,998
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 46,056
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 370,701
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 286,833
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 286,833
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,781
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,882
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,017
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,755
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,755
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,128
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 109
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 109
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,727,263
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,731,011
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,560,934
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 166,329
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,748
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,713,160
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,098,596
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,691
D. Usług (účtová grupa 51) 232,789
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 315,801
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 258,219
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,081
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,501
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 773
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,382
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,382
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 764
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,364
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,851
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 346,187
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,535
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,515
2. Pozostałe koszty (562A) 9,515
O. Walutowe straty (563) 1,715
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,305
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,503
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,348
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,992
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,356
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015