Utwórz fakturę

HITECO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HITECO
PIN 31381995
TIN 2020303604
Numer VAT SK2020303604
Data utworzenia 28 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HITECO
Hviezdoslavovo nám. 20
81459
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 548 796 €
Zysk -72 290 €
Kapitał 2 939 536 €
Kapitał własny 585 520 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@hiteco.sk
Telefon(y) 0252631161, 0252631162, 0252631163, 0252927782
Nr(y) faksu 0252927782
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,996,929
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 65,883
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,883
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,883
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,926,746
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,181,412
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,181,412
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 602,304
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 601,290
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 601,290
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 165
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 849
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 61,936
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 61,936
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 81,094
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,834
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 67,260
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,300
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,286
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,996,929
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 513,230
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 302,149
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 276,032
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 326,673
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,641
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,290
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,256
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,420
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,420
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,499,075
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 845,759
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 845,759
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 554,436
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,664
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,549
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,541
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,126
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,511
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,511
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 550
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 37,700
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -69,557
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) -69,557
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,493,211
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,548,796
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 658,081
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,835,130
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,485
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,605,013
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 523,974
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 557,011
D. Usług (účtová grupa 51) 1,103,809
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 251,051
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 177,112
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,899
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,040
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,679
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,371
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,371
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,118
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -56,217
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 308,417
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 191
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 191
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,710
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,910
2. Pozostałe koszty (562A) 2,910
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,800
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,495
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -63,712
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,578
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,630
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -52
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -72,290
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31381995 TIN: 2020303604 Numer VAT: SK2020303604
 • Zarejestrowana siedziba: HITECO, Hviezdoslavovo nám. 20, 81459, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Olejár A. Hlinku 3044/15 Sereď 926 01 27.11.1995
  Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď 27.11.1995
  Štefan Dobročáni Fraňa Kráľa 56 Pezinok 902 01 22.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Olejár 2 224 € (33.3%) A. Hlinku 3044/15 Sereď 926 01
  Ing. Miroslav Mikovič 2 224 € (33.3%) D. Štúra 764/25 Sereď
  Štefan Dobročáni 2 224 € (33.3%) Fraňa Kráľa 56 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.05.2010Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 814 59
   03.05.2010Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 813 46
   13.03.2010Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď 926 01
   Štefan Dobročáni Fraňa Kráľa 56 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Dobročáni Fraňa Kráľa 56 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.12.2009
   12.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1995
   10.05.2004Nové predmety činnosti:
   vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení tlakových a plynových
   vzdelávanie v oblasti tlakových a plynových zariadení
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   24.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Olejár A. Hlinku 3044/15 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 27.11.1995
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď Vznik funkcie: 27.11.1995
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1995
   23.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Ing. Peter Olejár nám. Slobody 31/12 Sereď
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Olejár A. Hlinku 3044/15 Sereď 926 01
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Ing. Peter Olejár nám. Slobody 31/12 Sereď
   28.06.1996Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 813 46
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierských stavieb
   vykonávanie revízií plynových zariadení a parných kotlov
   27.06.1996Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž interiérových doplnkov
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   pomocné stavebné práce
   elektroinštalácie
   montáž a servis elektrických zariadení do 1 000 V
   Noví spoločníci:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Ing. Peter Olejár nám. Slobody 31/12 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Ing. Peter Olejár nám. Slobody 31/12 Sereď
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Kardoš Varnhagenstrasse 5 Mníchov Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Mierové nám. 23/4 Handlová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Kardoš Varnhagenstrasse 5 Mníchov Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Mierové nám. 23/4 Handlová
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   HITECO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžiniering, konzulting, kontroling v oblasti progresívnych technologií riadiacich a inštalačných celkov
   obchodná činnosť v oblasti inžinieringu a s ním spojených technologií, montážnych a servisných prác
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kardoš Varnhagenstrasse 5 Mníchov Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Mierové nám. 23/4 Handlová
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Kardoš Varnhagenstrasse 5 Mníchov Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Mierové nám. 23/4 Handlová