Utwórz fakturę

MICHAL VI., družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MICHAL VI., družstvo
PIN 31382037
TIN 2020837258
Numer VAT SK2020837258
Data utworzenia 27 październik 1994
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba MICHAL VI., družstvo
Michalská 6
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 104 005 €
Zysk -57 793 €
Kapitał 534 938 €
Kapitał własny -21 740 €
Dane kontaktowe
E-mail michalska6bratislava@gmail.com
Telefon(y) 0254433362, 0903266669
Telefon(y) kom. 0903266669
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 441,679
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 437,880
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 437,880
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 435,165
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,715
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,627
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,774
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,773
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,773
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 853
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 751
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 102
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 172
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 441,679
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,534
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,821
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,821
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 913
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 913
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -25,475
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,475
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,793
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 520,721
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,636
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 871
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 31,709
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,056
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 487,085
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 492
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 104,005
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 104,005
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 104,005
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,222
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,461
D. Usług (účtová grupa 51) 29,033
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,038
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 93,053
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 93,053
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,637
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -28,217
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 69,511
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,616
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 25,900
2. Pozostałe koszty (562A) 25,900
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,716
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28,616
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -56,833
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -57,793
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382037 TIN: 2020837258 Numer VAT: SK2020837258
 • Zarejestrowana siedziba: MICHAL VI., družstvo, Michalská 6, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Sylvia Beriaczová predseda Michalská 6 Bratislava 27.10.1994
  Ing. Boris Horáček podpredseda Michalská 6 Bratislava 811 01 05.03.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   09.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   14.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   13.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Zörkler - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava
   27.10.1994Nové obchodné meno:
   MICHAL VI., družstvo
   Nové sidlo:
   Michalská 6 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Sylvia Beriaczová - predseda družstva Michalská 6 Bratislava
   Peter Zörkler - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava