Utwórz fakturę

CORUM GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CORUM GROUP
PIN 31382339
TIN 2020337528
Numer VAT SK2020337528
Data utworzenia 28 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CORUM GROUP
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 64 541 €
Zysk -17 925 €
Kapitał 300 960 €
Kapitał własny 189 667 €
Dane kontaktowe
E-mail bvv@corum.sk
witryna internetowa http://www.corum.sk
Telefon(y) +421244454277, +421244454410
Nr(y) faksu 0244454410
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 237,019
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,451
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,451
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,451
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 224,568
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,256
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 18,256
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 182,386
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,927
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,927
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,459
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 140,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,926
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,326
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 600
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 237,019
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,742
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 337
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 337
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 149,464
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 158,623
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,159
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,925
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,277
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 65,257
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 56,646
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,646
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,220
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,412
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 664
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,909
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 406
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 64,541
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 64,541
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 64,541
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,083
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,628
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,782
D. Usług (účtová grupa 51) 19,442
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,075
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,255
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,767
4. Koszty społeczne (527, 528) 53
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,906
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,542
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,689
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 383
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 383
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -383
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,925
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382339 TIN: 2020337528 Numer VAT: SK2020337528
 • Zarejestrowana siedziba: CORUM GROUP, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03 11.03.2002
  Ing. Robert Janošťák Kozia 12 Bratislava 811 03 11.03.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Harminc 2 224 € (33.3%) Riazanská 20 Bratislava 831 03
  Ing. Robert Janošťák 2 224 € (33.3%) Kozia 12 Bratislava 811 03
  Vladimír Harminc 2 224 € (33.3%) Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   Vydavateľská činnosť
   31.03.2014Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   17.12.2002Nové obchodné meno:
   CORUM GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prenájom hnuteľných vecí - leasingová činnosť
   organizovanie školení, seminárov a kurzov
   organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   audiovízia
   fotografické práce
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenstvo v predmetoch podnikania
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   Noví spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   16.12.2002Zrušené obchodné meno:
   ISTROPROJEKT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Závadská 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   11.06.2002Nové sidlo:
   Závadská 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.03.2002
   Ing. Robert Janošťák Kozia 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.2002
   10.06.2002Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   08.01.2002Nové predmety činnosti:
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   07.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava
   Ing.arch. Eva Lisá Romanova 35 Bratislava
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   ISTROPROJEKT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava
   Ing.arch. Eva Lisá Romanova 35 Bratislava
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava