Utwórz fakturę

Talianska pekáreň Bageta - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Talianska pekáreň Bageta
PIN 31382363
TIN 2020337429
Numer VAT SK2020337429
Data utworzenia 26 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Talianska pekáreň Bageta
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 522 983 €
Zysk 41 203 €
Kapitał 715 454 €
Kapitał własny 395 437 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244372160, +421244259555, +421244635017
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 568,250
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 230,392
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 230,392
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 45,842
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 31,512
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 153,038
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 337,159
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,826
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,735
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 91
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 205,535
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 55,390
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,390
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 142,029
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,916
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 128,798
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 99,621
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,177
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 699
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 699
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 568,250
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 300,369
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 250,864
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 251,426
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -562
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,203
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,361
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,957
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,957
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 673
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 673
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 91,042
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 52,509
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,509
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,044
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,733
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,377
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,379
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,881
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,881
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,377
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 47,431
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 104,520
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 104,520
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 522,977
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 522,983
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 493,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,583
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 456,391
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 197,542
D. Usług (účtová grupa 51) 90,374
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 113,036
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,828
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,006
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,202
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,419
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,326
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,326
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 948
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,746
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 66,592
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 205,484
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,377
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,525
2. Pozostałe koszty (562A) 5,525
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,852
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,373
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,219
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,016
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,016
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 41,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015