Utwórz fakturę

OWEX TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OWEX TRADING
PIN 31382487
TIN 2020346559
Numer VAT SK2020346559
Data utworzenia 07 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OWEX TRADING
Pernecká 9
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 618 825 €
Zysk 5 269 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265411207
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 265,020
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,930
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,930
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,930
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 218,982
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 201,250
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 67,153
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,153
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 134,097
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,732
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,715
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 36,108
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 33,084
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,024
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 265,020
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,948
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,553
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,553
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 112,487
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 129,201
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,714
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,269
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,915
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 185
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 185
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,189
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,356
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,356
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 60,783
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 299
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,751
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 541
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 541
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 30,157
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 30,154
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 618,825
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 618,825
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 617,890
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 935
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 609,765
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 535,170
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,265
D. Usług (účtová grupa 51) 58,254
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,774
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,127
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,591
4. Koszty społeczne (527, 528) 56
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 278
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 903
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 903
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,060
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,136
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 912
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 496
2. Pozostałe koszty (562A) 496
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 416
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -911
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,149
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382487 TIN: 2020346559 Numer VAT: SK2020346559
 • Zarejestrowana siedziba: OWEX TRADING, Pernecká 9, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04 10.06.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Mikušík 6 639 € (100%) Pernecká 9 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2004Nové sidlo:
   Pernecká 9 Bratislava 841 04
   04.11.2004Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   10.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.2003Zrušeny spoločníci:
   NITRAWEX spol. s r.o. IČO: 35 705 914 Novozámocká 179 Nitra
   Ing. Jozef Mikušík Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hajdúšek 1 Biskupová 956 07
   05.05.1999Nové sidlo:
   Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastov
   Noví spoločníci:
   NITRAWEX spol. s r.o. IČO: 35 705 914 Novozámocká 179 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hajdúšek 1 Biskupová 956 07
   04.05.1999Zrušené sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 844 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04
   09.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   07.11.1994Nové obchodné meno:
   OWEX TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 844 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie leasingových služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra