Utwórz fakturę

DIVENDOOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIVENDOOR
PIN 31382517
TIN 2020346526
Numer VAT SK2020346526
Data utworzenia 31 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIVENDOOR
Šaštínska 8
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 540 616 €
Zysk 4 462 €
Kapitał 1 042 221 €
Kapitał własny 710 293 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911222828, +421911776114
Nr(y) faksu 0262520480
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,040,410
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 599,789
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 596,485
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 538,642
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,079
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,825
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,939
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,304
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,304
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 434,229
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 304,599
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 304,599
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,488
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,488
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,488
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 65,155
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 63,716
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,716
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,439
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,987
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,183
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 53,804
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,392
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 515
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,824
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 53
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,040,410
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,537
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,279
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,279
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,084
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,084
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 536
2. Inne fundusze (427, 42X) 536
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -3,824
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -3,824
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 688,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 688,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,462
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 335,873
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,380
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 16,006
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,159
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 215
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 301,728
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,012
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,012
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 236,862
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,163
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,578
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,080
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,033
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,765
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,765
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,481,976
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,540,616
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 357,507
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,036,068
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87,375
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 58,640
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,026
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,529,557
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 284,093
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 693,883
D. Usług (účtová grupa 51) 241,943
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 220,062
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 154,945
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,644
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,473
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,644
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,470
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,470
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 43,771
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,707
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,984
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,059
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 261,031
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,209
O. Walutowe straty (563) 26
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,193
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,866
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,404
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,112
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,708
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,462
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382517 TIN: 2020346526 Numer VAT: SK2020346526
 • Zarejestrowana siedziba: DIVENDOOR, Šaštínska 8, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04 31.10.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Gorda 13 279 € (100%) Šaštínska 8 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Martin Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 06.11.2008
   22.11.2008Nové sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Martin Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.10.1994
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 06.11.2008
   21.11.2008Zrušené sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   03.11.2005Nové obchodné meno:
   DIVENDOOR, s.r.o.
   02.11.2005Zrušené obchodné meno:
   SYNTEX, s.r.o.
   23.06.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   26.04.2002Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   montáž nábytku
   mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvnom základe
   montáž plastových okien
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   01.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   02.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   01.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   31.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   30.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   21.05.1996Noví spoločníci:
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   20.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ernest Bognár Bílikova 20 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   SYNTEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   zateplovanie objektov
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenstvo v oblasti znižovania energie
   Noví spoločníci:
   Ernest Bognár Bílikova 20 Bratislava
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava