Utwórz fakturę

DUNAJ investorská a realizačná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUNAJ investorská a realizačná
PIN 31382550
TIN 2020320610
Numer VAT SK2020320610
Data utworzenia 04 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUNAJ investorská a realizačná
Baštová 7
80101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 153 €
Zysk -18 426 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 413,105
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 352,301
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 352,301
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 352,301
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 60,804
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,756
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 17,756
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,571
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,571
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,571
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,477
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,455
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 413,105
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -326,234
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 678
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 678
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -315,125
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 67,823
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -382,948
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,426
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 739,339
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 739,339
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,602
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,602
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 730,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,398
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 70,798
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 71,153
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 70,798
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,019
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,579
D. Usług (účtová grupa 51) 13,630
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 477
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 398
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 79
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,888
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 58,522
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 58,522
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,923
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,866
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 46,589
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,602
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,602
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,600
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,466
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,426
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382550 TIN: 2020320610 Numer VAT: SK2020320610
 • Zarejestrowana siedziba: DUNAJ investorská a realizačná, Baštová 7, 80101, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika 12.06.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Stephanie Hartl 2 191 € (33%) Viedeň 1040 Rakúska republika
  Dr. Elisabeth Hartl 2 224 € (33.5%) Viedeň 1030 Rakúsko
  Caroline Streit 2 224 € (33.5%) Viedeň 1040 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Dr. Elisabeth Hartl Reisnerstrasse 16 Viedeň 1030 Rakúsko
   Caroline Streit Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   08.05.2007Noví spoločníci:
   Stephanie Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   07.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   17.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.06.1997
   16.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Baštová 344/7 Bratislava
   06.10.1999Noví spoločníci:
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   05.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Stein Burokommunikation GmbH Scheibelreitergasse 9 Viedeň 1190 Rakúska republika
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Stein Burokommunikation GmbH Scheibelreitergasse 9 Viedeň 1190 Rakúska republika
   03.10.1997Nové sidlo:
   Baštová 7 Bratislava 801 01
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   12.06.1997Noví spoločníci:
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Baštová 344/7 Bratislava
   11.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ingenieure Mayreder, Kraus & Co Baugesellschaft m.b.H. Rossauerlände 23 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Herbert Clementschitsch Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 13 Bratislava
   04.11.1994Nové obchodné meno:
   "DUNAJ investorská a realizačná spol., s.r.o."
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej kancelárie - nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa budov
   Noví spoločníci:
   Ingenieure Mayreder, Kraus & Co Baugesellschaft m.b.H. Rossauerlände 23 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Herbert Clementschitsch Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 13 Bratislava