Utwórz fakturę

ISTROMETAL DM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy ISTROMETAL DM
PIN 31382649
TIN 2020337440
Numer VAT SK2020337440
Data utworzenia 10 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISTROMETAL DM
Hlohová 8
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 702 706 €
Zysk 69 279 €
Dane kontaktowe
E-mail istrometal@istrometal.sk
Telefon(y) 0244457490
Telefon(y) kom. 0903246604, 0903475042, 0903721180
Nr(y) faksu 0244457452
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,344,505
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,832,176
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,832,176
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 262,232
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,312,072
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 257,872
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 507,217
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 34,908
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 34,908
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 295,554
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 174,204
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,204
2. Wartość netto kontraktu (316A) 34,133
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81,448
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,769
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 176,755
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,257
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 165,498
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,112
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,351
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,761
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,344,505
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 741,110
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,028
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,028
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,177
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,177
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 658,626
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 658,626
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,279
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,600,623
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 237,658
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 211,183
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 26,475
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 616,769
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 727,201
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 591,124
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 591,124
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 54,519
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,906
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,240
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,192
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 220
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,995
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,995
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,772
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,772
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,621,938
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,702,706
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,621,938
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,768
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,579,741
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,051,447
D. Usług (účtová grupa 51) 711,384
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 648,154
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 509,923
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 126,404
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,827
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,285
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 138,549
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 138,549
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,731
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,191
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 122,965
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 859,107
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 173
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 173
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 173
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 30,919
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27,636
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 27,636
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,283
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -30,746
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,219
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,940
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,940
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 69,279
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • PIN :31382649 TIN: 2020337440 Numer VAT: SK2020337440
 • Zarejestrowana siedziba: ISTROMETAL DM, Hlohová 8, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07 10.11.1994
  Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 10.11.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Kamil Dorňák 3 500 € (50%) Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07
  Ing. Jaroslav Matuský 3 500 € (50%) Jurigovo nám. 1 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.09.2015Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 Vznik funkcie: 10.11.1994
   24.02.2011Nové sidlo:
   Hlohová 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.11.1994
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07
   10.11.1994Nové obchodné meno:
   ISTROMETAL DM, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednotlivých nástrojov
   kovoobrábačstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   sprostredkovateľská činnosť a obchodná činnosť
   konštrukčná a poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia