Utwórz fakturę

FX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FX
PIN 31382762
TIN 2020320632
Numer VAT SK2020320632
Data utworzenia 14 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FX
Azalkova 6
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 464 €
Zysk -29 165 €
Kapitał 105 865 €
Kapitał własny 23 847 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948195335, +421949754874, +421948521530
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 91,777
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 37,126
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,126
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,126
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,440
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,970
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,970
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,367
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,549
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,549
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,818
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,103
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,012
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,091
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,211
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,211
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 91,777
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,318
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,619
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,619
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 15,589
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,844
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,255
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,165
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,095
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,274
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 19,274
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,821
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,312
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,312
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,406
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 30,383
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 342
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 378
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,585
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,464
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,431
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,154
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,879
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,342
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,859
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,524
D. Usług (účtová grupa 51) 9,214
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,423
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,448
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,975
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,741
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,741
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,203
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -27,878
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -11,012
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 328
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 126
2. Pozostałe koszty (562A) 126
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 202
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -327
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -28,205
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -29,165
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382762 TIN: 2020320632 Numer VAT: SK2020320632
 • Zarejestrowana siedziba: FX, Azalkova 6, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Kolek Azalkova 6 Bratislava 821 01 14.11.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Kolek 6 639 € (100%) Azalkova 6 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kolek Azalkova 6 Bratislava 821 01
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Kolek Azalkova 6 Bratislava 821 01
   14.11.1994Nové obchodné meno:
   FX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Azalkova 6 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, distribučná, propagačná a inzertná služba
   organizovanie a zabezpečovanie výstav
   šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov a služby s tým spojené
   vydavateľská činnosť
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kolek Azalkova 6 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Kolek Azalkova 6 Bratislava 821 01