Utwórz fakturę

TIMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIMA
PIN 31382771
TIN 2020807426
Numer VAT SK2020807426
Data utworzenia 11 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIMA
Saratovská 5
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 123 693 €
Zysk 292 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.cukrarentima.sk
Telefon(y) +421264532001
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,362
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,779
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,779
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,023
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,756
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,199
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,157
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,335
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 13,500
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 322
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,042
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,420
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,622
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 384
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 384
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,362
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -62,939
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -70,535
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -70,535
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 292
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,301
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,432
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,432
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 92,869
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -719
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -719
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 87,466
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,748
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,588
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,786
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 130,479
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 123,693
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,991
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 118,488
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -7,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 714
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 120,876
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,658
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 50,107
D. Usług (účtová grupa 51) 10,433
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 56,094
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,795
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,008
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,291
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 407
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 407
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,817
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 58,781
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,565
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,565
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,565
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,252
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382771 TIN: 2020807426 Numer VAT: SK2020807426
 • Zarejestrowana siedziba: TIMA, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 31.01.1995
  Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 15.08.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zečirja Mamuti 3 320 € (50%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
  Ljirim Mamuti 3 320 € (50%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 31.01.1995
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.08.1995
   09.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   23.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   22.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   Zečirja Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   19.08.1999Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   Zečirja Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   18.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   09.10.1997Nové sidlo:
   Saratovská 5 - 7 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   nám.1 mája 4 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. l.mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mamuti Ljirim Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. 1. mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : 1.mája 4 Bratislava
   09.05.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cukrárne - výroba a predaj zmrzliny a cukrárensko-pekárenskych výrobkov
   25.10.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mamuti Ljirim Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. 1. mája 4 Bratislava
   24.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.06.1995Noví spoločníci:
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. l.mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   08.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   07.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : 1.mája 4 Bratislava
   06.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Zenuni Zenun Jána Smreka 3 Bratislava
   11.11.1994Nové obchodné meno:
   TIMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám.1 mája 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zenuni Zenun Jána Smreka 3 Bratislava