Utwórz fakturę

GAZDA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GAZDA
PIN 31382789
TIN 2020353984
Numer VAT SK2020353984
Data utworzenia 31 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GAZDA
Hodonínska 7/A
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 552 387 €
Zysk 7 695 €
Kapitał 168 456 €
Kapitał własny -12 476 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263830203, +421263813855, +421265936541
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 37,801
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 37,801
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,378
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 161,728
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,171
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,869
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,455
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 199,529
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,781
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 362
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -19,477
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,695
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 204,310
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 202,494
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,433
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,961
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 164,100
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,816
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 552,387
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 487,666
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 64,629
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 539,647
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 455,803
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 47,989
C. Usług (účtová grupa 51) 26,068
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 373
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,952
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,462
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,740
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,435
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,167
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,163
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,165
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,575
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,695
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382789 TIN: 2020353984 Numer VAT: SK2020353984
 • Zarejestrowana siedziba: GAZDA, Hodonínska 7/A, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01 29.06.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marcel Andits 6 639 € (100%) Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.02.2010Nové sidlo:
   Hodonínska 7/A Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   opravy pracovných strojov
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   29.06.1999Noví spoločníci:
   Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   28.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   21.02.1997Nové sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   psychologické poradenstvo okrem klinickej psychológie
   poskytovanie sociálnych služieb
   reklamná činnosť /reklama/
   výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
   edičná /vydavateľská/činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   GAZDA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie malej poľnohospodárskej a stavebnej mechanizácie
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   psychologické poradenstvo okrem klinickej psychológie
   poskytovanie sociálnych služieb
   reklamná činnosť /reklama/
   výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
   edičná /vydavateľská/činnosť
   Noví spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01