Utwórz fakturę

M.B.M. comp. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.B.M. comp.
PIN 31382835
TIN 2020346647
Numer VAT SK2020346647
Data utworzenia 09 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.B.M. comp.
Líščie údolie 23
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 645 €
Zysk -4 563 €
Dane kontaktowe
E-mail mbm@mbmcomp.sk
Telefon(y) 0265412170, 0903713467, 0905713467
Nr(y) faksu 0265412170
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,391
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,391
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,391
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,140
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,545
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,108
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 24,531
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,385
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 31,036
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 84,312
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -53,276
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -44,858
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,563
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,916
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 42,915
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 328
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,587
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,645
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,210
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,435
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,408
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,539
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,246
C. Usług (účtová grupa 51) 1,684
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 485
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 454
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,763
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,824
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 800
M. Koszty oprocentowania (562) 800
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -800
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,563
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,563
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015