Utwórz fakturę

AQUA - mont - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AQUA - mont
PIN 31382878
TIN 2020354017
Numer VAT SK2020354017
Data utworzenia 31 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AQUA - mont
Horná Ružová 8
96900
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 208 388 €
Zysk -67 159 €
Kapitał 72 866 €
Kapitał własny -114 556 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903450949
Telefon(y) kom. 0903450949, 0908760020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 103,058
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,466
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,466
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 81
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,385
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,948
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,299
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,929
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,929
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,370
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,649
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,369
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,280
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 644
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 644
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 103,058
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -181,715
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,155
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -131,014
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -131,014
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,159
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 284,773
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 407
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 407
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 284,366
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 144,547
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,547
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 138,125
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 159
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 177
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,358
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 208,388
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 208,388
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 207,947
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 441
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,449
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 94,708
D. Usług (účtová grupa 51) 171,306
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,870
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,329
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,541
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 512
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,053
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -66,061
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -58,067
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 139
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 139
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -138
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -66,199
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -67,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31382878 TIN: 2020354017 Numer VAT: SK2020354017
 • Zarejestrowana siedziba: AQUA - mont, Horná Ružová 8, 96900, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 październik 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.05.2004Nové sidlo:
   Horná Ružová 8 Banská Štiavnica 969 00
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.10.1994
   07.05.2004Zrušené sidlo:
   Belinského 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   10.07.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   09.07.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   30.06.1998Nové obchodné meno:
   AQUA - mont, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo-dodávka a montáž zariadení na úpravu pitných a úžitkových vôd
   poradenská činnosť v oblasti dodávky a montáže zariadení na úpravu pitných a úžitkových vôd
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   29.06.1998Zrušené obchodné meno:
   HRACHO, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   HRACHO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava