Utwórz fakturę

SOFT 2000 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOFT 2000
PIN 31383254
TIN 2020353929
Numer VAT SK2020353929
Data utworzenia 31 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOFT 2000
Hrachova 30
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 290 €
Zysk 16 923 €
Kapitał 44 280 €
Kapitał własny 41 197 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255572228
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,596
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 7,596
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,196
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,704
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,492
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 64,792
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,120
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 33,893
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,923
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,672
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,272
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,223
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 559
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,490
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 37,290
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 22,790
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,500
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 15,603
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 98
C. Usług (účtová grupa 51) 6,611
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,716
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 296
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 209
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 615
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 21,687
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 16,081
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 193
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 192
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 158
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 158
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 35
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 21,722
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,799
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 16,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383254 TIN: 2020353929 Numer VAT: SK2020353929
 • Zarejestrowana siedziba: SOFT 2000, Hrachova 30, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava 24.03.1998
  Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava 24.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Daniela Uhereková 3 320 € (50%) Holíčska 18 Bratislava
  Mgr. Katarína Maťaščíková 3 320 € (50%) Jiskrova 1 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.11.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov a školení, vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a prístrojov pre domácnosť
   10.08.2005Nové sidlo:
   Hrachova 30 Bratislava 821 05
   09.08.2005Zrušené sidlo:
   Hrachová 32 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1,2,3,4,5,6,7,8 Zákona č. 379/97 Z.z.
   25.05.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1,2,3,4,5,6,7,8 Zákona č. 379/97 Z.z.
   Noví spoločníci:
   Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   24.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   analytická, projektantská, poradenská a školiteľská činnosť v oblasti informatiky a kancelárskej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava
   24.03.1998Nové sidlo:
   Hrachová 32 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   23.03.1998Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Gajdoš Lipského 5 Bratislava
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Juliana Navrátilová Ušiakova 2 Bratislava
   Ing. Natália Schillová Pustá 675/3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Juliana Navrátilová Ušiakova 2 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   SOFT 2000 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   analytická, projektantská, poradenská a školiteľská činnosť v oblasti informatiky a kancelárskej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Gajdoš Lipského 5 Bratislava
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Juliana Navrátilová Ušiakova 2 Bratislava
   Ing. Natália Schillová Pustá 675/3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Juliana Navrátilová Ušiakova 2 Bratislava